90 - 94 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

  024 3736 8933 - 024 3736 8934

khach-san-a25-12-ngo-sy-lien-khach-san-quan-dong-da-ha-noi
Khách sạn A25 12 Ngô Sỹ Liên - Khách sạn quận Đống Đa Hà Nội
Địa chỉ: Số 12 Ngô Sỹ Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : 024 3747 5888 hoặc 0789 252525
khach-san-a25-45b-giang-vo-khach-san-quan-dong-da-ha-noi
Khách sạn A25 45B Giảng Võ - Khách sạn quận Đống Đa Hà Nội
Địa chỉ: 45B Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : 024 3736 8714 hoặc 0789 252525
khach-san-a25-28-tran-quy-cap-khach-san-quan-dong-da-ha-noi
Khách sạn A25 28 Trần Quý Cáp - Khách sạn quận Đống Đa Hà Nội
Địa chỉ: 28 Trần Quý Cáp, Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại : 024 3747 5785 hoặc 0789 252525
khach-san-a25-88-nguyen-khuyen-khach-san-quan-dong-da-ha-noi
Khách sạn A25 88 Nguyễn Khuyến - Khách sạn quận Đống Đa Hà Nội
Địa chỉ: 88 Nguyễn Khuyến, Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại : 024 3636 3737 hoặc 0789 252525

Đánh Giá của khách hàng
Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp những dịch vụ tốt nhất đến với quý khách!

0789 252525
Đặt phòng ngay

Đặt phòng của bạn đã được xác nhận. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong vòng 24 giờ.