90 - 94 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

  024 3736 8933 - 024 3736 8934

Thông tin liên hệ

Form gửi thông tin liên hệ

Trụ sở chính : 90 - 94 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : 024 3736 8933 - 024 3736 8934

Hotline : 0789 252525 - 1900 6925 (1000đ/phút)

Email : tuyendung@a25hotel.com

Dành cho các đơn vị lữ hành

Hotline : 0789 252525

Email : info@a25hotel.com

VP Phía Nam : 180-184 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028 3820 2825

Hotline : 0918 96 2525

Email chi nhánh : tuyendung@a25hotel.com

Dành cho các đơn vị lữ hành

Hotline : 0789 252525

Email : info@a25hotel.com

loading
19006925
Đặt phòng ngay