90 - 94 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

  024 3736 8933 - 024 3736 8934

khach-san-a25-19a-bui-thi-xuan-khach-san-quan-1-ho-chi-minh
Khách sạn A25 19A Bùi Thị Xuân - khách sạn Quận 1 Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 19A Bùi Thị Xuân, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 3833 4129 hoặc 1900 6925
khach-san-a25-13-bui-thi-xuan-khach-san-quan-1-ho-chi-minh
Khách sạn A25 13 Bùi Thị Xuân - khách sạn Quận 1 Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 13 Bùi Thị Xuân, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 3830 0299 hoặc 1900 6925
khach-san-a25-20-bui-thi-xuan-khach-san-quan-1-ho-chi-minh
Khách sạn A25 20 Bùi Thị Xuân - Khách sạn Quận 1 Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 20 Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 3925 6652 hoặc 1900 6925
khach-san-a25-180-184-nguyen-trai-khach-san-quan-1-ho-chi-minh
Khách sạn A25 180-184 Nguyễn Trãi - Khách sạn Quận 1 Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 180 - 184 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 3926 2568 hoặc 1900 6925
khach-san-a25-274-de-tham-khach-san-quan-1-ho-chi-minh
Khách sạn A25 274 Đề Thám - Khách sạn Quận 1 Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 274 Đề Thám, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 3920 3993 hoặc 1900 6925
khach-san-a25-35-mac-thi-buoi-khach-san-quan-1-ho-chi-minh
Khách sạn A25 35 Mạc Thị Bưởi - Khách sạn Quận 1 Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 35 Mạc Thị Bưởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 3827 3733 hoặc 1900 6925
khach-san-a25-307-309-ly-tu-trong-khach-san-quan-1-ho-chi-minh
Khách sạn A25 307-309 Lý Tự Trọng - Khách sạn Quận 1 Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 307 - 309 Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 3822 5114 hoặc 1900 6925
khach-san-a25-22-nguyen-cu-trinh-khach-san-quan-1-ho-chi-minh
Khách sạn A25 22 Nguyễn Cư Trinh - Khách sạn Quận 1 Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 22 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 3920 5388 hoặc 1900 6925
khach-san-a25-14-luong-huu-khanh-khach-san-quan-1-ho-chi-minh
Khách sạn A25 14 Lương Hữu Khánh - Khách sạn Quận 1 Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 14 Lương Hữu Khánh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 3926 0676 hoặc 1900 6925
khach-san-a25-145-le-thi-rieng-khach-san-quan-1-ho-chi-minh
Khách sạn A25 145 Lê Thị Riêng - Khách sạn Quận 1 Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 145 Lê Thị Riêng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 3925 4412 hoặc 1900 6925
khach-san-a25-25-truong-dinh-khach-san-quan-1-ho-chi-minh
Khách sạn A25 25 Trương Định - Khách sạn Quận 1 Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 25 Trương Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 028 3822 8491 hoặc 1900 6925
khach-san-a25-122-le-lai-khach-san-quan-1-ho-chi-minh
Khách sạn A25 122 Lê Lai - Khách sạn Quận 1 Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 122 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 39252 691 hoặc 1900 6925

Đánh Giá của khách hàng
Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp những dịch vụ tốt nhất đến với quý khách!

0789 252525
Đặt phòng ngay

Đặt phòng của bạn đã được xác nhận. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong vòng 24 giờ.