A25 Hotel, Your house - Ngôi nhà của bạn
Booking now: +84 789 252525tiếng việt   english

Khách sạn tại Quận Thanh Xuân

khach-san-a25-phuong-liet-khach-san-quan-thanh-xuan

A25 Phuong Liet Hotel

Star Rating:

63A Phuong Liet, Thanh Xuan Dist, Ha Noi

Tel: 024 3282 8866  or  +84 789 252525