Conference Room

A25 Hotel Group makes it easy to search for meeting venues, compare rates and availability, submit proposal requests and get all the details right.

dich-vu-phong-hoi-thao-tai-12-ngo-sy-lien

Dịch vụ phòng Hội Thảo tại 12 Ngô Sỹ Liên

12 Ngô Sĩ Liên, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

Telephone: 024 3736 8933  or  1900 6925

dich-vu-phong-hoi-thao-o-44-hang-bun

Dịch vụ phòng hội thảo ở 44 Hàng Bún

Số 44 Hàng Bún, Quận Ba Đình, Hà Nội

Telephone: 024 3716 4368  or  1900 6925

dich-vu-phong-hoi-thao-o-182-nguyen-trai

Dịch vụ phòng hội thảo ở 182 Nguyễn Trãi

Số 180-184 Nguyễn Trãi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Telephone: 028 3926 2568  or  1900 6925

dich-vu-phong-hoi-thao-tai-145-le-thi-rieng

Dịch vụ phòng Hội Thảo tại 145 Lê Thị Riêng

Số 145 Lê Thị Riêng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Telephone: 028 3925 4412  or  1900 6925