A25 Hotel, Your house - Ngôi nhà của bạn
Booking now: +84 789 252525tiếng việt   english

Conference Room

A25 Hotel Group makes it easy to search for meeting venues, compare rates and availability, submit proposal requests and get all the details right.

dich-vu-phong-hoi-thao-tai-12-ngo-sy-lien

Dịch vụ phòng Hội Thảo tại 12 Ngô Sỹ Liên

12 Ngô Sĩ Liên, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

Telephone: 024 3736 8933  or  1900 6925

dich-vu-phong-hoi-thao-o-44-hang-bun

Dịch vụ phòng hội thảo ở 44 Hàng Bún

Số 44 Hàng Bún, Quận Ba Đình, Hà Nội

Telephone: 024 3716 4368  or  1900 6925

dich-vu-phong-hoi-thao-o-182-nguyen-trai

Dịch vụ phòng hội thảo ở 182 Nguyễn Trãi

Số 180-184 Nguyễn Trãi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Telephone: 028 3926 2568  or  1900 6925

dich-vu-phong-hoi-thao-tai-145-le-thi-rieng

Dịch vụ phòng Hội Thảo tại 145 Lê Thị Riêng

Số 145 Lê Thị Riêng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Telephone: 028 3925 4412  or  1900 6925