A25 Hotel, Your house - Ngôi nhà của bạn
Booking now: +84 789 252525tiếng việt   english

A25 hotel in Da Nang

Located in the center of Da Nang city and about 3km from Da Nang International Airport.

a25-hotel-137-nguyen-du-quan-hai-chau-da-nang

A25 Hotel 137 Nguyen Du - The hotel in Hai Chau District, Da Nang

Star Rating: khach-san-2-sao

137 Nguyen Du St., Hai Chau Dist., Da Nang

Tel: 0236 353 0555  or  +84 789 252525

A25 Hotel 137 Nguyễn Du - Quận Hải Châu - Đà Nẵng là khách sạn 2 sao - thành viên đầu tiên của Tập đoàn khách sạn A25 trên dải đất Miền Trung bình dị.

Read more

Tags: khách sạn đẹp ở đà nẵng, khách sạn đà nẵng giá rẻ, khách sạn đà nẵng, khách sạn tại đà nẵng, khách sạn quận hải châu đà nẵng, khách sạn quận hải châu, khách sạn giá rẻ đà nẵng, khách sạn giá rẻ quận hải châu, khách sạn giá rẻ ở đà nẵng, khách sạn ở đà nẵng,