A25 Hotel, Your house - Ngôi nhà của bạn
Booking now: +84 789 252525tiếng việt   english

A25 Hotel in Tay Ho District

A25 Hotel in Tay Ho District, Hanoi

a25-hotel-30-an-duong-khach-san-quan-tay-ho-ha-noi

A25 Hotel 30 An Duong - The hotel in Tay Ho District, Hanoi

Star Rating: khach-san-1-sao

30-32 An Duong, Tay Ho District, Hanoi

Tel: 024 3717 2455  or  +84 789 252525

A25 Hotel 30 An Dương là khách sạn đầu tiên trong chuỗi khách sạn quận Tây Hồ của Tập đoàn khách sạn A25.

Read more