A25 Hotel, Your house - Ngôi nhà của bạn
Booking now: +84 789 252525tiếng việt   english

A25 Hotel in Tay Ho District

A25 Hotel in Tay Ho District, Hanoi

a25-hotel-30-an-duong-khach-san-quan-tay-ho-ha-noi

A25 Hotel 30 An Duong - The hotel in Tay Ho District, Hanoi

Star Rating: khach-san-1-sao

30-32 An Duong, Tay Ho District, Hanoi

Tel: 024 3717 2455  or  +84 789 252525

A25 Hotel 30 An Dương là khách sạn đầu tiên trong chuỗi khách sạn quận Tây Hồ của Tập đoàn khách sạn A25.

Read more

Tags: đặt phòng khách sạn tây hồ, khách sạn tại hà nội, khách sạn tây hồ hà nội, khách sạn tây hồ, khách sạn quận tây hồ hà nội, khách sạn quận tây hồ, khách sạn giá rẻ tại hà nội, khách sạn giá rẻ quận tây hồ, dịch vụ đặt phòng khách sạn tây hồ, book phòng khách sạn tây hồ, book khách sạn tây hồ,, khách sạn tại hà nội, vpp, văn phòng phẩm, khách sạn tại sài gòn, khách sạn tại đà nẵng, đặt phòng khách sạn, khách sạn giá rẻ hà nội, việc làm khách sạn