A25 hotel 44 hang bun A25 hotel - 57 Quang Trung street - Hanoi - Vietnam

:
Hotline : 0932256828
Tổng Đài : 19006925

VIDEO10 - 20 triệu

Hà Nội

31-10-2017

Lái xe cho lãnh đạo

Tập đoàn khách sạn a25

9 - 15 triệu

Hà Nội

31-10-2017

Nhân viên phục vụ cafe, karaoke

Tập đoàn khách sạn a25

6 - 10 triệu

Hà Nội

31-10-2017

Nhân viên pha chế, bán hàng

Tập đoàn khách sạn a25

6.4 - 12 triệu

Hà Nội, HCM,

31-10-2017

Quản lý quán Cafe, Karaoke

Tập đoàn khách sạn a25

10 - 18 triệu

Hà Nội

31-10-2017

Nhân viên giặt là

Tập đoàn khách sạn a25

6.6 - 9 triệu

Hà Nội, HCM, Đà Nẵng

31-10-2017

Bellman

Tập đoàn khách sạn a25

6.7 - 10 triệu

Hà Nội, HCM, Đà Nẵng

31-10-2017

Bảo vệ

Tập đoàn khách sạn a25

6.7 - 10 triệu

Hà Nội, HCM, Đà Nẵng

31-10-2017

Nhân viên Public

Tập đoàn khách sạn a25

6,7 - 11 triệu

Hà Nội, HCM, Đà Nẵng

31-10-2017

Nhân viên buồng phòng

Tập đoàn khách sạn a25

6,7 - 11 triệu

Hà Nội, HCM, Đà Nẵng

31-10-2017

Nhân viên lễ tân khách sạn

Tập đoàn khách sạn a25

7.1 - 13 triệu

Hà Nội, HCM, Đà Nẵng

31-10-2017

Giám đốc khách sạn

Tập đoàn khách sạn a25

10 - 25 triệu

Hà Nội, HCM, Đà Nẵng

31-10-2017

Giám đốc sảnh - Trưởng lễ tân

Tập đoàn khách sạn a25

16 - 32 triệu

Hà Nội, HCM, Đà Nẵng

31-10-2017

Giám đốc buồng phòng

Tập đoàn khách sạn a25

12 - 25 triệu

Hà Nội, HCM, Đà Nẵng

31-10-2017

Trợ lý vật tư khai thác nguồn hàng

Tập đoàn khách sạn a25

7 - 14 triệu

Hà Nội

31-10-2017

1 | 2 | 3